Nyere forskning har tydeliggjort at en meget stor andel af indsatte i fængsler og kriminalforsorg har neurokognitive forstyrrelser. Det stiller fængselslærere, værkførere og fængselsbetjente over store udfordringer. Viden om de funktionsmåder som kan ligge bag den afvigende adfærd kan være til stor nytte for de fængselsansatte, både i forhold til at skabe de bedste muligheder for læring og rehabilitering, men også i forhold til at mindske omfanget af konflikter med de indsatte. Samtidig er det nødvendigt at være opmærksom på en række særlige begrænsninger som gælder indenfor murene - eksempelvis den begrænsede internetadgang og deraf følgende begrænsninger for undervisning mm.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk