Friskolerne står langt hen ad vejen med de samme inklusionsorienterede udfordringer som folkeskolerne. Men friskolerne har ofte en defineret faglig eller værdimæssig profil som skal passe ind i inklusionsperspektiverne. De har en anden mulighed end folkeskolerne for at vælge en særlig profil i deres inklusionsarbejde, og de er underlagt et andet offentligt specialpædagogisk tilskudssystem. Ofte giver det værdimæssige afsæt og det tættere forældresamarbejde nogle styrker i forhold til inklusionsopgaven. Men det fordrer også at man som skole har et klart perspektiv på skolens inklusionsarbejde. I disse opgaver har jeg stor glæde af mit tætte kendskab til de frie skolers værdisæt, organisationer og rammebetingelser.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk