Medieret læring udspringer af Reuven Feuersteins arbejde med børn med udviklings- og indlæringsproblemer, men har relevans langt ind i det almene undervisningsmiljø og den generelle pædagogik. Du får en introduktion til baggrunden for medieret læring og inspiration til hvordan man, med små ændringer i sin kommunikation og forholdemåde, kan styrke børn og unges kognitive udvikling. Afsættet for medieret læring er en udviklingsorienteret forståelse, som understøttes af nyere forståelser af neuroplasticitet, neuropædagogik og rehabilitering. Medieret læring er i samklang med forståelsen af metakognition (tænkning om tænkning) og betydningen af et veludviklet begrebsapparat for den kognitive udvikling. Medieret læring er relevant både for forældre, og fagfolk i både almen- og specialmiljøer.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk