Børn og unge i specialskoletilbud betragtes ofte ud fra et diagnose-perspektiv. Men hvad ser vi, hvis vi kigger bag diagnoserne – hvad enten det er elever med generelle indlæringsvanskeligheder, adhd, autisme, eller AKT-problematikker? Oplægget vil formidle perspektiver på en udviklingsorienteret specialpædagogisk tilgang som supplement til de mange kompenserende specialpædagogiske metoder. Deltagerne på temaeftermiddagen vil gennem konkrete eksempler, små videoklip og øvelser få indsigt i almindelige funktionsudfordringer, som man ofte kan møde på tværs af diagnoser. Og der vil blive præsenteret konkrete og praksisnære bud på neuropædagogiske redskaber og tilgange. En af de tilgange som deltagerne vil få lejlighed til at stifte bekendskab med, er medieret læring - en tilgang der har som fokus at arbejde med udvikling af elevers kognitive forudsætninger. Teoretisk trækker denne tilgang på nyere neuropsykologisk viden om hjernen som plastisk og foranderlig.

 

 

Kontakt:

Neuroguide.dk

v/psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt

Vestergade 5, 2. sal

5700 Svendborg

Tlf. 22 32 44 01

Mail: info@neuroguide.dk